Rekolekcje wielkopostne na Jelonkach

W poniedziałek 11 marca 2019 roku rozpoczęły się rekolekcje dla młodzieży z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego na Jelonkach. Spotkanie zaczęło i skończyło się modlitwą. Śpiewaliśmy w trzech językach: po polsku, włosku i w suahili. Temat nauki był zaczerpnięty z Ewangelii św. Łukasza - historia o Zacheuszu. Zacheusz był bardzo bogaty. Mimo to jeszcze czegoś mu brakowało. Dlatego koniecznie chciał zobaczyć Jezusa. Jego pragnienie zostało spełnione. Zobaczył Jezusa i przyjął Go w swoim domu. Bardzo się tym rozradował. Nie wystarczy nam to, co  posiadamy. Szukajmy słowa Bożego. Jest napisane, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana.

 

 

Nadal prowadzimy rekolekcje na Jelonkach. Modlimy się i śpiewamy. W tym tygodniu rozmawialiśmy o cudzie rozmnożenia chleba. Wokół Chrystusa zgromadziło się pięć tysięcy ludzi. Zbliżał się wieczór, a oni nie mieli wiele do jedzenia - tylko pięć chlebów i dwie ryby, które dał chłopiec. To nic dla tak wielu. Z Jezusem wystarczy i tak mało, bo rozmnoży, rozda wszystkim, ile kto chce i jeszcze zostanie. Ale musimy się podzielić tym, co mamy. Mały gest chłopca, wielki dar Jezusa!

Ditrick Sanga

 

 

Rekolekcje wielkopostne w Unisławiu

Idźcie i głoście Ewangelię.
4 kwietnia br. odbyły się rekolekcje wielkopostne dla uczniów w Unisławiu, w parafii pw. Świętego Bartłomieja. Tematem tego spotykania było „W mocy Bożego Ducha”. Od chrztu mamy misję, najpierw pracę nad sobą (nawrócenie), a potem pracę z bliźnim (ewangelizacja). Misja zaczyna się w nas i toczy wokół nas. Żeby nasza misja zaowocowała, musimy współpracować z Duchem Świętym. Kontynuujemy życie Wielkiego Postu. Modlimy się za siebie i za innych potrzebujących, pościmy, żebyśmy mogli się podzielić tym, co zaoszczędzimy. Przez jałmużnę wspieramy misję kościoła, także w świecie, i pomagamy naszemu bliźniemu w potrzebie.

Ditrick Sanga