Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania na Jasną Górę. Jak co roku prowadzimy Grupę Srebrną Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitarnej. Wyruszamy do naszej Matki 5 sierpnia 2019 r. Nasze rekolekcje w drodze zakończą się 14 sierpnia u Jej stóp w częstochowskiej kaplicy. Swój udział w pielgrzymce można zgłosić już teraz za pomocą strony internetowej e-wamp.pl, w krużgankach kościoła akademickiego św. Anny w dn. 2-4.08.2019 lub w naszym domu.

Czekamy na Was, Drogie Sreberka!