Drodzy Przyjaciele misji i naszej wspólnoty

Święta Bożego Narodzenia łączą nas z osobami najbliższymi i zapraszają do wspólnej modlitwy, dziękczynienia i refleksji. Słowo stało się Ciałem! W tych prostych słowach ewangelista Jan głosi, że słowo Pana Boga Niebieskiego 

stało się człowiekiem w Jezusie z Nazaretu. Wobec takiej nowiny nie można reagować bez zdumienia i zachwycenia! Ta prawda o wcieleniu powinna ciągle dokonywać odnowy naszego życia, jak odnawia się relacje z najbliższymi osobami dzień po dniu, rok po roku: wzrastamy w relacji z Bogiem objawionej w Jezusie Chrystusie i doświadczamy Jego wierności oraz dbania o nas.

Ten rok, który kończymy, szósty naszego pobytu w Kiełpinie, był czasem intensywnej pracy naszej wspólnoty w ramach animacji misyjnych. Nasza wspólnota stała się domem otwartym i centrum spotkania. W tym roku chcemy podziękować wszystkim, którzy w związku z różnymi tematami spotkali się z ojcami misjonarzami. Niezapominane będzie spotkanie z naszymi współbraćmi z regionu europejskiego, którzy odbywali swoje roczne rekolekcje w Polsce i zakończyli ten modlitewny czas uroczystą Mszą św. w naszej kaplicy we wrześniu. W naszej kaplicy gościliśmy współbraci z różnych stron świata, którzy opowiadali o misjach. Na początku tego roku zaczęła formalnie istnieć Fundacja „Dzieło na misji”, której oficjalna siedziba jest przy naszym domu. Tu nasi wolontariusze spotykają się regularnie i otwierają z coraz większym zaangażowaniem na nowe dzieła misyjne na dalsze lata. Przed tym świątecznym czasem mieliśmy radość podziękować Panu Bogu za dar święceń kapłańskich o. Ditricka, który już dwa lata mieszka w Polsce – tu skończył swoją formację i jest skierowany do dalszej pracy. Bardzo dziękujemy za atmosferę braterstwa i wspólnej, głębokiej modlitwy, które otaczają liturgię – to jest wynik pracy każdego z Was, a szczególnie tych, którzy animują śpiew i przygotowują wspólną modlitwę. Nasze życzenia niech docierają też do tych, którzy codziennie okazują nam swoją życzliwość w formie konkretnej i bezinteresowniej pomocy. Wielu z Was nie mieszka blisko naszej wspólnoty, ale czujemy Waszą obecność w innej formie: wsparcia duchowego i materialnego. Bardzo dziękujemy tym, którzy wspierają przez ofiarę naszą misję, w tym konkretne działania. Nie ukrywamy też, że także my mamy swoje marzenia, które składamy Panu Bogu, dotyczące rozwoju naszej posługi misyjnej w Polsce, dlatego niech ta intencja będzie też Waszą intencją – razem z wszystkimi modlitwami, które w tych dniach przez Was docierają do Pana Boga.

Wesołych świąt!

o. Luca Bovio w imieniu Wspólnoty