Drodzy,

Po ustanowieniu nowych zasad przez rząd i Kościół od soboty, 30 maja, zapraszamy po przerwie do naszej kaplicy na wspólną modlitwę. Liczba wiernych uczestniczących w nabożeństwach jest bez limitu.

Uwaga!

Nadal jednak obowiązuje obowiązek noszenia maseczki. 
W kościele musimy zachowywać dystans społeczny 2 metry
(dlatego na ławkach znajdziecie informacje, gdzie nie wolno siedzieć).
Ten zakaz nie obowiązuje rodziny (małżeństwo i dzieci).

Przygotujemy ławki na zewnątrz. W tym miejscu, jeżeli będzie zachowywany dystans społeczny 2 metry, nie ma obowiązku noszenia maseczki. Trzeba ją nosić, jeśli odległość nie jest zachowana.

Podczas pandemii preferowane jest przyjmowanie Komunii św. na rękę. Mimo to nie odmawiamy możliwości udzielania Najświętszego Sakramentu do ust, z zachowaniem przepisów higienicznych.

Ojcowie