Bł. Józef Allamano ukochał Matkę Bożą Pocieszenia – patronkę Turynu, której wiernie służył do ostatnich chwil życia jako kustosz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Bardzo chciał pracować na misjach w Afryce, ale ciężka choroba uniemożliwiała spełnienie tego pragnienia. Ks. Allamano, którego stan zdrowia w pewnym momencie był krytyczny, obiecał przed cudownym obrazem Matki Bożej Pocieszenia, że jeśli wyzdrowieje, to założy instytut misyjny Matki Bożej Pocieszenia. W niedługim czasie kapłan wyzdrowiał i według danej obietnicy, za zgodą władz kościelnych, 29 stycznia 1901 roku założył Zgromadzenie Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia.

Nasza Matka
„Najświętsza Maryja to nasza najczulsza Matka, która kocha nas jak źrenice swoich oczu” – te słowa założyciela mówią wyraźnie, kim jest Matka Boża dla każdego misjonarza z naszego zgromadzenia. Ona, według bł. Allamano, jest właściwą (duchową) założycielką zgromadzenia. Ona założyła zgromadzenie, aby Jej Syn był głoszony, wielbiony i kochany na świecie, ponieważ u stóp krzyża Maryja została matką całej ludzkości. Ten dar – Matka Pocieszenia – nie jest wyłącznie dla tych, którzy mają dostęp do sanktuarium w Turynie, ale poprzez misjonarzy jest przekazywany na całym świecie.

Charyzmat zgromadzenia
Jesteśmy „rodziną”, grupą osób konsekrowanych i świeckich, które głoszą Ewangelię na świecie. To nie organizacja, ale prawdziwa rodzina. Chociaż w Kościele oficjalna nazwa to Zgromadzenie Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia (Missionari della Consolata), założyciel często powtarzał, że zgromadzenie musi być jak rodzina. Problemy na misjach, głoszenie Ewangelii w często trudnym kontekście powodują, że misjonarz potrzebuje wsparcia od współbraci, z którymi pełni misję. Dlatego konieczna jest rodzina. Ktoś, kto opuszcza naturalną rodzinę z powodu powołania misyjnego, musi być przyjęty przez inną duchową rodzinę, czyli właśnie zgromadzenie.

Tożsamość
Misjonarze Matki Bożej Pocieszenia to rodzina osób konsekrowanych (kapłani i bracia), którzy mają jeden cel: ewangelizację narodów. Składają śluby posłuszeństwa, czystości i ubóstwa. Współpracują z nimi siostry misjonarki Matki Bożej Pocieszenia, które mają tego samego założyciela, a także osoby świeckie, które angażują się w misje.

Działalność
Misja pocieszenia dokonuje się na różne sposoby:
• Głoszenie Ewangelii tym, którzy nie znają Chrystusa, szczególnie najbiedniejszym.
• Współpraca z Kościołem lokalnym.
• Animacja misyjna i powołaniowa ludu Bożego.
• Formacja misjonarzy.
• Pomoc humanitarna, medyczna i edukacyjna.

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Turynie