Kapituła Generalna Zgromadzenia zdecydowała o utworzeniu pierwszej placówki w Europie Wschodniej. Ojcowie Trabucco, Camerlengo, Lopez kilkakrotnie odwiedziali tę część kontynentu, by ostatecznie wybór Missionari della Consolata padł na Polskę.2008

* 16 kwietnia Ojcowie Silvanus Stock i Luca Bovio wraz z ks. Paco Lopezem, radcą prawnym zgromadzenia, przybywają do Warszawy i zamieszkują w gościnnej wspólnocie Ojców Kombonianów. Tak rozpoczał się pierwszy okres studiów nad językiem polskim oraz nad historią i kulturą Polski. W październiku księża wracają do Włoch, aby odebrać oficjalny mandat misyjny. Otrzymał go również Ojciec Ashenafi Abebe, dołączając po otrzymaniu święceń do pierwszej grupy misjonarzy mających zamieszkać w Polsce.

* Po otrzymaniu z rąk Ojca A. Fiorentiniego mandatów misyjnych Ojcowie Silvanus, Luca i Ashenafi wracają do Polski w dniu 18 listopada i zamieszkują ponownie u Ojców Kombonianów w Warszawie.

* Od początku obecności w Polsce Ojcowie uczestniczą co roku w Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymce Metropolitarnej na Jasną Górę prowadząc Grupę Srebrną.

2009

* 16 kwietnia - dokładnie rok po przyjeździe - Ojcowie opuszczają wspólnotę Kombonianów i zamieszkują na warszawkim Marymoncie przy ul. Twardowskiego 9, by kontynuować naukę języka polskiego i poszerzać swoją wiedzę o naszym kraju. Zaczynają skupiać wokół siebie młodzież i rodziny zainteresowane pracą Misjonarzy Consolata na całym świecie.

2010

* Ojcowie poświęcają swój czas animacji misyjnej w Polsce. Jeżdżą po całym kraju, głoszą rekolekcje i prowadzą dni skupienia. Przy zgromadzeniu tworzy się grupa muzyczna i modlitewna.

2011

* Ojcowie z grupą polskiej młodzieży uczestniczą w Światowych Dniach Młodzieży w Madrycie.

* Wyjeżdżają z grupą Polaków na Uroczystość Beatyfikacji Jana Pawła II do Rzymu.

2012

* W marcu Ojciec Luca Bovio zostaje mianowany krajowym sekretarzem Papieskiej Unii Misyjnej

* Misja Tanzania - pierwsza grupa Polaków pod opieką Ojca Silvanusa wyjeżdża w lato do Tanzanii, by poznać życie w tym kraju i nieść nadzieję jego mieszkańcom.

* Światowe Spotkanie Rodzin z Ojcem Świętym w Mediolanie - tam również nie mogło zabraknąć grupy z Polski pod przewodnictwem Misjonarzy Consolata.

2013

* W lutym do wspólnoty dołącza Ojciec Nathaniel Kagwima. Po miesiącach intensywnej nauki języka polskiego w Niedzielę Misyjną odprawia swoją pierwszą Mszę Św. w języku polskim.

* Ojcowie kupują dom od Zgromadzenia Ojców Sercanów. 1 listopada przenoszą się do Kiełpina koło Warszawy. Oficjalne otwarcie nowej siedziby ma miejsce 23 listopada. Uroczystej Mszy Św. przewodniczy ksiądz biskup Tadeusz Pikus, reprezentujący diecezję. Specjalnie na ten dzień do Polski przyjechali Ojcowie Pedawazima i Pozzoli z Włoch. W imieniu parafii Misjonarzy Consolata przywitał ksiądz proboszcz Kazimierz Gers. Kaplica była wypełniona po brzegi przyjaciółmi Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia.

2014

* Wizyta Ojca Nicholasa Muthoca na Święto Consolata.

* Pierwszy polski świecki wolontariusz wyjeżdża do Kolumbii, by pracować tam razem z misjonarzami na rzecz lokalnych społeczności - zapraszamy do przeczytania opowieści Łukasza.

* Grupa młodzieży z Polski bierze udział w Festiwalu Allamano's Way we Włoszech, na który przyjechały grupy młodzieżowe z całej Europy - zapraszamy do przeczytania relacji z tego wydarzenia.

* Grupa studentów ze Szczecina i z Poznania wyjechała na posługę misyjną do Etiopii pod opieką Ojca Ashenafiego Abebe.

* Ojcowie włączają się w organizację obozu wakacyjno-rekolekcyjnego dla stypendystów Fundacji Tysiąclecia Jana Pawła II w Przemyślu.

* O. Silvanus Stock kończy pracę w Polsce i zostaje przeniesiony do Tanzanii.

* O. Nathaniel Kagwima bierze udział z grupą młodzieży w Europejskim Spotkaniu Młodych w Pradze organizowanym co roku przez Ekumeniczną Wspólnotę Braci z Taize.


2015

* W lutym naszą wspólnotę odwiedził Ojciec Daniele Giolitti - zapraszamy do przeczytania relacji z tego wydarzenia.

* W maju Ojcowie organizują pierwszą pielgrzymkę do Włoch - Pielgrzymka do Turynu i Źródeł Zgromadzenia - zapraszamy do przeczytania relacji z tego wyjazdu.

* Wizyta Ojca Salvadore Medina na Święto Consolata.

* Ojcowie włączają się w organizację obozu wakacyjno-rekolekcyjnego dla stypendystów Fundacji Tysiąclecia Jana Pawła II w Ełku.

* Grudzień 2015 - wyświęcenie kaplicy przydomowej przez Ojca Generała połączone z wizytą kanoniczną - Kaplica otrzymuje wezwanie Czterech Świętych z Castelnuovo.


2016

* W lipcu uczestniliśmy w Światowych Dniach Młodzieży - 136 osób z Kolumbii, Meksyku, Kenii, Portugalii, Hiszpanii, Włoch i młodzież związana z naszą wspólnotą brała udział w Dniach Diecezjalnych w Kiełpinie i parafii Św. Małgorzaty DM w Łomiankach, a potem w Krakowie i Łagiewnikach.

* Do naszej wspólnoty został skierowany o. Juan Carlos Araya Carmona z Argentyny. Pracę rozpoczął w lipcu.

* W październiku żegnamy o. Nathaniela Kagwimę, który został przeniesiony do pracy w RPA.

* W grudniu grupa młodzieży związana z naszą wspólnotą wyjechała pod opieką o. Juana Carlosa na Spotkanie Młodych w Rydze na Łotwie.


2017

* Fatima 100 - Europejskie spotkanie młodzieży związanej z Misjonarzami Consolata w Europie z okazji 100-lecia Objawień Fatimskich.

* W lipcu byliśmy na obozie dla studentów organizowanym przez Fundację Nowego Tysiąclecia im. Jana Pawła II w Kielcach.

* Na przełomie sierpnia i września młodzież z grupy Dzieło na Misji wyjechała pod opieką o. Ashenafiego na wolontariat misyjny do Etiopii.

* W październiku do wspólnoty dołącza kleryk Ditrick Sanga na rok praktyki duszpasterskiej.

* W grudniu grupa młodzieży związana naszą wspólnotą wyjechała pod opieką o. Juana Carlosa i kleryka Ditricka na Spotkanie Młodych w Bazylei w Szwajcarii.


2018

* 21 stycznia Kardynał Kazimierz Nycz, Ordynariusz Diecezji Warszawskiej błogosławił nową kaplicę przy naszej wspólnocie.

* W maju wolontariusze z grupy Dzieło na Misji wyjechali na pielgrzymkę do źródeł Zgromadzenia. Odwiedziliśmy Turyn, Castelnuovo di Asti oraz Mediolan.

* Podczas Odpustu Matki Bożej Pocieszenia w czerwcu ks. arcybiskup Salvatore Penacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce, błogosławił nowe Tabernakulum w naszej kaplicy.

* W sierpniu młodzież z grupy Dzieło na Misji wyjechała pod opieką o. Juana Carlosa na wolontariat misyjny do Argentyny.

* 23 grudnia odbyły się święcenia diakonatu kleryka Ditricka w parafii Św. Małgorzaty DM. Uroczystości przewodniczył ks. arcybiskup Tadeusz Wojda, Ordynariusz Diecezji Białostockiej.


2019

* 29 stycznia została powołana do życia Fundacja Dzieło na Misji - podpisano akt notarialny potwierdzający powstanie fundacji.

* W maju rodziny związane z naszą wspólnotą wyjechały na pielgrzymka do źródeł Zgromadzenia.

* W lipcu byliśmy na obozie stypendystów Fundacji Nowego Tysiąclecia im. Jana Pawła II w Toruniu.

* Na przełomie lipca i sierpnia młodzież z Fundacji Dzieło na Misji wyjechała pod opieką o. Luca Bovio na wolontariat do Mongolii.

* W sierpniu w naszej wspólnocie gościło 26 misjonarzy z naszych europejskich wspólnot - przeżywaliśmy rekolekcje kapłańskie w formie pielgrzymkowej. Odwiedziliśmy Sanktuatium Św. Jana Pawła II i Św. Faustyny w łągiewnikach, obóz w Oświęcimiu, Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Rekolekcje zakończyła uroczysta Msza Św. w naszej kaplicy z udziałem wspólnoty wiernych związanych z naszym zgromadzeniem.

* 13 września diakon Ditrick Sanga przyjął święcenia prezbiteratu. Uroczystość odbyła się w jego rodzinnej parafii w Tanzanii. W tym ważnym wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele wspólnoty wiernych z Kiełpina.