Boże Ojcze  źródło wszelkiego dobra, do Ciebie wznosi się nasz hymn chwały
za dary, które udzieliłeś błogosławionemu ks. Józefowi Allamano.

W Kościele  był on Ministrem Matki Bożej Pocieszenia, mądrym i roztropnym ojcem duchownym, 
założycielem dwóch rodzin zakonnych poświęconych Misjom .

Przychyl się łaskawie jeśli jest to dla twojej chwały i ku pożytkowi dusz,
aby był on ogłoszony świętym w Kościele udzielając nam łaski

……………………………………………………………….

O to Cię Ojcze Wszechmogący, z ufnością prosimy
za wstawiennictwem twojego wiernego sługi. Amen

Jezu, Najlepszy Pasterzu, modlimy się do Ciebie z ufnością o powołania do życia konsekrowanego – obudź odwagę i radość w sercach tych, których chcesz posłać do pracy w Swojej Owczarni, niech z nadzieją i pokorą odpowiedzą na wezwanie do szczególnej służby Twojemu Królestwu.

Prosimy za nasze siostry i naszych braci, którzy odpowiedzieli TAK na Twoje wezwanie – każdego dnia odnawiaj w nich wiarę, by swoim życiem kapłańskim i zakonnym nieustannie świadczyli o Twojej wielkiej miłości. Niech Duch Święty obdarza ich mocą i darami potrzebnymi w codziennej pracy i modlitwie.

Matko Przenajświętsza, bądź dla osób konsekrowanych wzorem poddania się Woli Bożej. Niech Twoje fiat stanie się źródłem siły i pocieszenia dla tych, którzy przeżywają trudności i chwile zwątpienia.

Za wstawiennictwem Błogosławionego Józefa Allamano prosimy Cię Boże o wszelkie łaski dla powołanych do Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia, aby realizowali jego misyjny charyzmat, przynosząc owoce na całym świecie. Ucz, by z wiarą, nadzieją i miłością nieśli Dobrą Nowinę tam, dokąd zostaną posłani. Amen.

„Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.
Zawierzamy Ci szczególnie
ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach
współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości,
którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta siostro Faustyno, módl się za nami.

Boże, nasz Ojcze,

dziękujemy Ci za to, że przyjąłeś Józefa Allamano do grona Błogosławionych Kościoła.
Był on orędownikiem Twej ojcowskiej miłości i czcił Matkę Bożą Pocieszenia
jako głęboko kochającą Matkę, która zainspirowała dzieło misji wśród narodów.

Prosimy Cię teraz, byś obdarzył swój Kościół radością oddawania mu czci jako Świętemu,
ze względu na jego owocne świadectwo życia przesłaniem Jezusa i Ewangelią.
Pokornie prosimy Cię Boże, abyś udzielił nam za jego wstawiennictwem wszelkich łask,
o które z ufnym sercem błagamy.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen

Panie Jezu Chryste, Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni jak Ojciec nasz niebieski i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.

Ty, który jesteś widzialnym Obliczem niewidzialnego Boga Ojca objawiającego swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie - spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego.

Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to, aby mogli okazywać współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie - niech każda osoba czuje się oczekiwana i kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga.

Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem, aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana, a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym.

Za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia i Pocieszenia, błogosławionego Józefa Allamano i błogosławionej Ireny Stefani prosimy o to Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen